Tots els Calendaris 2017

Nou calendari d’excursions 2017

CALENDARI DE LA LLARGA “A” 2017

El calendari llarg “A” de carretera de 2017, es durà a termini tots els dissabtes des del 4 de Març fins el 28 d’Octubre, tant sols s’aturarà el 15 d’Abril per Setmana Santa, i des del 5 d’Agost fins el 26 d’Agost ambos inclosos, per el període de vacances d’estiu. Aquest calendari constà de 30 excursions amb un total de 3821 km. El capità de l’excursió es Miquel.

CALENDARI DE LA LLARGA “B” 2017

El calendari llarg “B” de carretera de 2017, es durà a termini tots els dissabtes des del 4 de Març fins el 28 d’Octubre, tant sols s’aturarà el 15 d’Abril per Setmana Santa, i des del 5 d’Agost fins el 26 d’Agost ambos inclosos, per el període de vacances d’estiu. Aquest calendari constà de 30 excursions amb un total de 4263 qms. El capità de l’excursió es Santi.

CALENDARI DE LA CURTA “C” 2017

El calendari llarg “C” de carretera de 2017, es durà a termini tots els dissabtes des del 4 de Març fins el 28 d’Octubre, tant sols s’aturarà el 15 d’Abril per Setmana Santa, i des del 5 d’Agost fins el 26 d’Agost ambos inclosos, per el període de vacances d’estiu. Aquest calendari constà de 30 excursions amb un total de 2738 qms. El capità de l’excursió es Pedro.

CALENDARI BTT 2016

El calendari de BTT de 2016, es durà a termini tots els dissabtes des del 5 de Març fins el 29 d’Octubre, tant sols s’aturarà el 26 i 27 de Març per Setmana Santa (a nivell de puntuació), i des del 6 d’Agost fins el 27 d’Agost ambos inclosos, per el període de vacances d’estiu. Aquest calendari constà de 29 excursions amb un total de 1596 qms. El capità de l’excursió es Manolo.